socrates
Erasmus Universiteit Rotterdam


CURRICULUM VITAE
Heleen J. Pott

Contact

Department of Philosophy, Faculty of Arts & Social Sciences,
University Maastricht
PO Box 616, 6200 MD Maastricht

Department of History & Arts
Department of Philosophy
Erasmus University Rotterdam
PO Box 1738, 3000 DR Rotterdam

Education
1992, University of Amsterdam: Ph.D. in Philosophy, cum laude.
1985, University of Amsterdam: MA in Philosophy, cum laude
1975, University of Amsterdam: BA in Social Science (kandidaats sociologie)
1970, Stedelijk Gymnasium Tiel: Gymnasium Beta

Employment
June 2009: Visiting Professor, Department of Philosophy, Charles University Prague
2007-2008: NIAS-fellow, Netherlands Institute for Advanced Studies in Social Science and the Humanities, Wassenaar
1999: Visiting Professor, Department of Philosophy, University of Haifa
1999 - : Socrates-Chair of Arts and Culture (bijzonder hoogleraar), Erasmus University Rotterdam (0,2)
1992 - : Assistant Professor, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Maastricht (0,7)
1988-1992: Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Amsterdam
1986-1991: Research Fellow NWO, Department of Philosophy, University of Amsterdam
1981-1984: Student Assistant, Department of the Social Sciences, University of Leiden
1977-1980: Student Assistant, Department of Philosophy, University of Amsterdam

Areas of Competence
Philosophy of Art & Culture, Philosophy of (Neuro)Psychology; Philosophical Anthropology; Contemporary Hermeneutics; Philosophy of the 19th & 20th Century

Areas of Specialisation
Emotions, Cognition & Rationality; Trauma & Cultural Memory; post-Kantian naturalism (Schopenhauer, Nietzsche); Cyber-anthropology; Humanistic foundations of European Culture
Membership in Academic Societies
International Society for Research on Emotion (ISRE)
Dutch Graduate School for Science, Technology and Modern Culture (WTMC)

Teaching experience
Emotions in Moral Psychology: Cognitive and Neurobiological Perspectives (MA/EUR)
Aesthetics, Evolution & Culture in Nietzsche's Philosophy (minor/EUR)
Emotions, Evolution & Rationality (VU, Masterclass)
Cultural Pluralism (UM, program coordinator)
After the Apocalypse: Trauma & Cultural Memory in History, Philosophy and the Arts (UM, program coordinator)
Nietzsche's Legacy (EUR)
Antonio Damasio: The Feeling of What Happens (EUR)
Ethics and Emotions: Martha Nussbaum (EUR)
Peter Goldie: The Emotions (EUR)
Charles Taylor: Sources of the Self (UM)
Contemporary Hermeneutics (UvA)
Emotions in the History of Philosophy (UvA)
Heidegger: The Will to Power as Art (MA ACCESS/UvA)
Descartes and the Problem of Knowledge (UvA)
The Mind-Body Problem in Contemporary Perspective (UvA)
Introduction to Philosophical Anthropology (UvA)
History of the Humanities (UL)
Philosophy of Social Science (UL)

PUBLICATIONS
1. Books, edited Volumes
2. Articles, Chapters
3. Reviews
4. Lectures & Papers
5. Translations
6. Dissertation Committees

1. Boeken & bundels
Pott, H.J. (1988). Pessimisme als filosofie. Een inleiding in het denken van Arthur Schopenhauer. Baarn: Ambo.
Pott, H.J. (1992). De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties. Amsterdam: Boom.
Pott, H.J., Ankersmit, F., & Van Nierop, M. (Red.) (1995), Hermeneutiek en Cultuur. Interpretatie in de Kunst en Cultuurwetenschappen. Amsterdam/Meppel: Boom.
Pott, H.J., Vasterling, V., e.a. (Red.) (1997). Liber AmicArum over kunst, filosofie en literatuur. Amsterdam: Boom.
Pott, H.J., & Doorman, M. (Red.) (2000). Filosofen van deze tijd (1e-5e dr.). Amsterdam: Bert Bakker, 379 p.
Pott, H.J. (2001). Survival in het mensenpark. Over kunst, cyborgs en posthumanisme. Rotterdam, Erasmus Universiteit, 33 p. Online available: http://www.stichtingsocrates.nl/images/stories/media/Survival%20in%20het%20mensenpark%20-%20H%20Pott.pdf (also in English: Survival in the human Zoo. An Essay on Art, Cyborgs and Posthumanism)
Pott, H.J. & Kockelkoren, P. (Red.) (2003). Crisis in de Kunst! Budel: Damon, 64 p. (themanummer Filosofie & Praktijk, nr.2, jaargang 24) ISSN 0617-2444 ISBN 9055734187.
Pott, H.J. & Doorman, M. (Red.) (2005). Filosofen van deze tijd (9e geheel herziene dr.). Amsterdam: Bert Bakker, 439 p. ISBN 9035128028.
Pott, H.J. & Van Kampen, D. (Red.) (2007). Schaduwen van een dode God. Budel: Damon, 94 p. (themanummer Filosofie & Praktijk, nr 1, jaargang 29).

2. Artikelen, hoofdstukken:
Pott, H.J. (2010), Het dualisme van empirisch en esthetisch kennen. Kunst en Wetenschap, 15.
Pott, H.J. (2009), ‘De markt van angst en ongeluk. Hoe de DSM emoties in ziekte verandert.' In: Gevoel voor kennis. Jaarboek Kennissamenleving, Amsterdam: Aksant, p. 21-36.
Pott, H. J. (2009), ‘Eros, Kunst en Evolutie in de filosofie van Arthur Schopenhauer'. In: T. Wolfs (red.), Schopenhauers filosofie (p. 63-79), Antwerpen: Garant.
Pott, H.J. (2009), Definities, Depressies en de DSM, Filosofie & Praktijk, jrg. 30, nr. 2, p. 49-53.
Pott, H.J. (2009), Postmodernisme. Online: www.humanistischecanon.nl
Pott, H.J. (2009), Secularisering. Online: www.humanistische canon.nl
Pott, H.J. (2008), Was Aristoteles een Cognitivist? Emoties in Aristoteles' Rhetorica. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, jaargang 100, nr. 2, p. 89-103.
Pott, H.J. (2008), Emotions, Phantasia and Feeling in Aristotle's Rhetoric. In: Couvalis, G. e.a. (Eds.), Greek Studies 2007, Adelaide, Flinders University Press.
Pott, H.J. (2008), Review of Bart Vandenabeele, De bloesem van het leven. Esthetiek en Ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie. Leuven, Universitaire Pers/Koninklijke Van Gorcum, 2001, online: Esthetica, tijdschrift voor kunst en filosofie.
Pott, H.J. (2008), Minima Philosophica: Melancholie van de Filosofie, Filosofie & Praktijk, jaargang 29, nr. 1, p. 39-43.
Pott, H.J. (2008), Fabel. Bijdrage Filosofische Kalender 2009. Boom, Amsterdam, p. 37.
Pott, H.J. (2007), The Return of William James. Rediscovering the Body in Emotion, Reason and the Will. NIAS Newsletter 39, p. 43.
Pott, H.J. (2007), [Bespreking van: Oudemans, W., Echte Filosofie. Uitg. Bert Bakker, Amsterdam (2007)] Online available: www. filosofie.info.
Pott, H.J. (2007), Het geluk van Sisyfus. De Humanist, 2, p. 23-25.
Pott, H.J. (2007), Schaduwen van een dode God. Van Nietzsche naar Dawkins en terug, Filosofie & Praktijk, 1, jg. 28, p. 5-16.
Pott, H.J. (2006) & Couprie, D.L., Die Angst zu Fallen. Prima Philosophia, Band 19, Heft 1, p. 23-44.
Pott, H.J. (2006), God ademt rustig door. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2, p. 88-91.
Pott, H.J. (2006), Minima Philosophica: Avondrood der cartoonisten, Filosofie & Praktijk 4, p. 53-57.
Pott, H.J.(2005), Love as a Paradigm Case of Emotion: the Cognitive Theory Revisited. In: Kronquist, C. et al. (Eds.), Emotions, Others and the Self. Turku: Abo Akademi [CD-Rom]
Pott, H.J. (2005). Van James naar Damasio. Balans van dertig jaar emotietheorie. In: Van Reyen, M. (red.), Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde (p. 114-124). Klement/Pelckmans ISBN 9077070796.
Pott, H.J. (2005), Draadloos Dromen. Kanttekeningen bij de nieuwe media en hun profetie, Tijdschrift voor Humanistiek, 23, p. 59-70 ISSN 1567-7117. Online available:
http://www.stichtingsocrates.nl/images/stories/media/artikel_Heleen_Pott_Rotterdam.pdf
Pott, H.J. (2005). Het leven als cyborg. Reviewartikel n.a.v. William J. Mitchell, ME+. The Cyborg Self and the Networked Society. In: Karakter. Tijdschrift van Wetenschap van de Academische Stichting Leuven, 10, p. 25-28.
Pott, H.J. (2005). Peter Sloterdijk. In: Doorman, M. & Pott, H.J. (Red.), Filosofen van deze tijd (p. 413-427). Amsterdam: Bert Bakker ISBN 9035128028.
Pott, H.J. & Couprie, D. (2005), Anaximander of Miletus. In: P. O'Grady (Ed.), Meet the Philosophers of Ancient Greece (p. 33-39). Aldershot: Ashgate ISBN 0754651312.
Pott, H.J. (2005). Paradijs of Mensenpark? Biotechnologie als religie. In: Duyndam, J., Poorthuis, M. & De Wit, Th. (Red.), Humanisme en Religie. Controverses, Bruggen, Perspectieven (p. 379-393). Delft: Eburon ISBN 9059720466.
Pott, H.J. (2004). Het medium van de waarheid. In: Procee, H. e.a. (Red.), Bij die wereld wil ik horen! Over de vorming tot academicus (p. 174-179). Amsterdam: Boom ISBN 9053529888.
Pott, H.J. (2004). Kant: Verlichter zonder illusies. In: ROest, Tijdschrift voor geschiedenis en cultuur, 22 (p.30-34). ISSN 1566-0923.
Pott, H.J. (2004). Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature. In: Staal & De Rijk editors (Red.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (3e druk) (p. 374-378). Amsterdam: Prometheus/NRC-Handelsblad. ISBN 9044604791.
Pott, H.J., & Couprie, D.L. (2003). Valangst. Hemel en aarde in de antieke kosmologie. Tijdschrift voor Filosofie, 65e jaargang, nr. 2, p. 227-247.
Pott, H.J. (2003). Emotie en Rationaliteit revisited. Een nieuw seizoen voor de emotiefilosofie. Wijsgerig Perspectief, jg. 43, nr. 2, p. 4-17.
Pott, H.J. (2003). Van Plato tot Pomo: alweer een crisis in de kunst. Filosofie & Praktijk, jaargang 24, nr. 2, p. 22-28.
Pott, H.J. (2003). Hoofdpijn, hulpverleners en humanisten. Tijdschrift voor Humanistiek, nr. 16, jg. 4, p. 77-80.
Pott, H.J. (2003). Nietzsche on Tragedy, Politics and Multi-media Experience. In: R.Sasaki (Editor), The Great Book of Aesthetics. Tokyo [CD-Rom].
Pott, H.J. (2003). De laatste dagen van de kunstkliek. In: B. Vandenabeele en K. Vermeir (Red.), Gemedieerde Zintuiglijkheid. Jaarboek voor Esthetica, p. 129-132.
Pott, H.J. (2003). Review-artikel naar aanleiding van Antonio Damasio, Ik voel dus ik ben (2001), D. Verwey & F. Jespers, Passie en Persoonlijkheid (2001) en I. van Krogten, Ik voel, dus ik ben (2000). Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid 2, p. 181-184.
Pott, H.J. (2003). Nietzsches religieus atheïsme: Griekse goden, tragische helden, dionysische extases. In: Filosofie voor een breed publiek XI (pp. 30-54). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Fryslân.
Pott, H.J., & Doorman, M. (2002). Uilen van Minerva. Een inleiding op de filosofische canon van deze tijd. In: Pott, H.J., & Doorman, M. (Red.), Filosofen van deze tijd (6e herziene dr.) (p. 7-22). Amsterdam: Bert Bakker.
Pott, H.J. (2002). Over Martha Nussbaum en de emotiecultuur. In: Filosofie voor een breed publiek dl. X (p. 44-60). Leeuwarden: Humanistisch Verbond Fryslan.
Pott, H.J. & Couprie, D.L. (2002). Imagining the Universe. Apeiron, Journal for ancient philosophy and science, Vol. XXXV, p. 47-59.
Pott, H.J. (2002). De Wedergeboorte van het Subject uit de Geest van Hypertext. In: Devos, R., Braeckman, A., & Verdonck, B. (Red.), Terugkeer van het Subject? Recente ontwikkelingen binnen de filosofie (p. 23-41). Leuven: Universitaire Pers.
Pott, H.J. (2002). Aantekeningen van de vertaler. In: Schopenhauer, A., De Wereld een Hel (p. 237-248) (5e herziene dr.). Amsterdam: Boom.
Pott, H.J. (2002, vert.). Schopenhauer, A., De Wereld een Hel (5e herziene dr.). Amsterdam: Boom (oorspr. uitgave Darmstadt 1976).
Pott, H.J. (2002). Brief aan Desiderius Erasmus, in antwoord op diens brief van 14 maart 1514. In: Manschot, H. & Ten Kate, L. (Red.), Brieven aan Erasmus (p. 46-55). Amsterdam: Boom.
Pott, H.J. (2002). Heldinnen: Emily Dickinson. Lover. Tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, 1, p. 14.
Pott, H.J. (2001). Survival in het mensenpark. Over kunst, cyborgs en posthumanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 5, p. 84-99.
Pott, H.J. (2001). Antwoord aan Harry Kunneman. Tijdschrift voor Humanistiek, 5, p. 102-104.
Pott, H.J. (2001). Principium Individuationis. Kunst en Wetenschap, 2, p. 20.
Pott, H.J. (2001). Zelf filosoof worden. In: Filosofie voor een breed publiek IX (p. 41-62). Leeuwarden: Humanistisch Verbond.
Pott, H.J. (2001). Minima Philosophica: Postmoderne mobiliteit. Filosofie & Praktijk, 2, p. 57-62.
Pott, H.J. (2000) Reanimatie van de sociale filosofie. Krisis. Tijdschrift voor filosofie, 77, p. 21-24.
Pott, H.J. (2000). Heimwee naar het humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 1, p. 84-87.
Pott, H.J. & Doorman, M. (2000). Uilen van Minerva. Een inleiding op de filosofische canon van deze tijd. In: Doorman, M. & Pott, H.J. (Red.), Filosofen van deze Tijd (p. 7-21). Amsterdam: Boom.
Pott, H.J. (2000). Richard Rorty. Philosophy and the Mirror of Nature. In: Staal & De Rijk editors (Red.), De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (p. 374-378). Amsterdam: Prometheus/NRC-Handelsblad.
Pott, H.J. (1999). Kunst als verlossing. Het esthetisch pessimisme van Arthur Schopenhauer. In: De Boer, Th. e.a. (Red.), De razende Socrates. Hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida (p. 121-137). Baarn: Agora/Pelckmans.
Pott, H.J. (1999). Harde realiteit, zachte winters. Continuum. Kwartaalblad Universiteit van Maastricht, 3, p. 28-29.
Pott, H.J. (1998). Reflections on Time, Narrativity and Subjectivity. In: Moreva, L. (Ed.), In the Labyrinth of Culture (p. 125-132). St. Petersburg: Eidos.
Pott, H.J. (1998). Introductie. In: De Martelaere, P., Een koude kunst (p.4-9). Maastricht: Studium Generale.
Pott, H.J. (1998). Onherkenbaar in de mist. Over herinneringen, emoties en de holocaust. Krisis. Tijdschrift voor filosofie, 79, p. 42-59.
Pott, H.J. (1998). Bruintje Beer op de divan. De Revisor, 2, p. 28-30.
Pott, H.J. (1998). Denken en Voelen. Filosofie voor een breed publiek VIII (p. 5-20), Leeuwarden: Humanistisch Verbond.
Pott, H.J. (1997). The Politics of Melancholy. In: Rauch, I. & Carr, G. F. (Eds.), Semiotics around the World. Synthesis in Diversity (p. 651-655). Berlin/New York: Mouton & De Gruyter.
Pott, H.J. (1997). Ethics, Empathy and Self-esteem in the Philosophy of Emotion. In: Proceedings of the Ixth Conference of ISRE (p. 138-141). Toronto.
Pott, H.J. (1997). Na de Apocalyps. Herinneren en vergeten in Hiroshima mon amour. In: Pott, H.J. e.a., (Red.), Liber Amicarum over kunst, filosofie en literatuur (p. 32-52). Amsterdam: Boom.
Pott, H.J. (1997). Mr. Spock ontdooit. In: Heyermans, E. & Wouters, P. (Red.), Praktische Filosofie (p. 64-67). Utrecht: Teleac/NOT.
Pott, H.J. (1997). Op zoek naar Mr. Spock. Commentaar op Apostel en Walry, Minimale rationaliteit van emoties en overtuigingen. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2, jaargang 89, p. 147-152.
Pott, H.J. (1997). Gered door de kunst. Schopenhauer en de troost van het sublieme. Armada, tijdschrift voor wereldliteratuur, p. 31-40.
Pott, H.J., Flameling, J. & Pekelharing, P. (1997). Terug naar de klassenstrijd. Interview met Richard Rorty. Krisis, tijdschrift voor filosofie, 69, p. 6-13.
Pott, H.J. (1996). Geweld, trauma en de toekomst van de moderniteit. In: Baneker, J. & Leibovici, S. (Red.), Psychoanalyse en geschiedenis (p. 49-62). Amsterdam: Thesis Publishers.
Pott, H.J. (1996). Tijd, narrativiteit, subjectiviteit: Paul Ricoeur en Virginia Woolf. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2, jaargang 89, p. 267-283.
Pott, H.J. (1996). The Crying Game. Het sentimentalisme van de Verlichting. Krisis, tijdschrift voor filosofie, 62, p. 5-18.
Pott, H.J. (1995). Cultural Identity, Hermeneutics and the Politics of Translation. In: Moreva, L. & Yevlampiev, I. (Eds.), Paradigms of Philosophizing (p. 308-311). St. Petersburg: Eidos.
Pott, H.J., & Ankersmit, F., (1995). Inleiding. In: Pott, H.J., & Ankersmit, F., & Van Nierop, M. (Red.), Hermeneutiek en Cultuur. Interpretatie in de Kunst en Cultuurwetenschappen (p. 7-21). Amsterdam/Meppel: Boom.
Pott, H. J. & Goossens, G. (1995). Syberbergs oorlog. Cinema als geschiedschrijving. In: Ankersmit, F., Van Nierop, M., & Pott, H.J. (Red.), Hermeneutiek en Cultuur. Interpretatie in de Kunst en Cultuurwetenschappen (p. 7-21). Amsterdam/Meppel: Boom.
Pott, H.J. (1995). Rorty en Heidegger. In: Alexandrescu, S., (Red.), Richard Rorty (p. 173-193). Kampen: Agora/Pelckmans.
Pott, H.J. (1995). Postmodern bourgeois liberalisme. In: Van Dam, H. & Klukhuhn, A. (Red.), Postmodernism revisited. De aanloop tot de millenniumwende 2000 (p. 65-81). Utrecht: Bureau Studium Generale.
Pott, H.J. (1995). Pessimisten in de filosofie. In Grote filosofen over de zin van het leven (p. 43-52). Amsterdam: Crea/Studium Generale.
Pott, H.J. (1994). Salman Rushdie en de tragiek van het pluralisme. In: Van Tongeren, P. (Red.), Het lot in eigen hand? (p. 239-251). Baarn: Gooi & Sticht.
Pott, H.J. (1993). Definities, emoties en het wezen van de mens. In: Bauduin, D. (Red.), Inspiratie. De invloed van hedendaagse filosofische stromingen op de theorie en praktijk van de geestelijke gezondheidszorg (p. 61-73). Utrecht: NcGv-reeks 93/1.
Pott, H.J. (1992). Emoties tussen psychologie en fenomenologische kritiek. In: Mooy, A.& Widdershoven, G. (Red.), Hermeneutiek en Psychologie. Interpretatie in theorievorming, onderzoek en psychotherapie (p. 29-49). Amsterdam: Boom.
Pott, H.J. (1992). Emotie. In: Willemsen, H. (Red.), Woordenboek Filosofie (p. 123). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Pott, H.J. & De Wilde, R.(1992). Richard Rorty. In: Bor, J. & Teppema, S. (Red.), 25 eeuwen filosofie. Teksten, toelichtingen (p. 385-388). Amsterdam/Meppel: Boom.
Pott, H.J. (1991). Subjectivity, Morality and the Crisis of Philosophy. In: Van Nispen, J. & Tiemersma, D. (Eds.), The Quest for Man. The Topicality of Philosophical Anthropology (p. 160-163). Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Pott, H. J. (1991). Emoties in het sociaal-constructivisme. In: Van Reyen, W. & Van Vucht Tijssen, L. (Red.), Kennis en werkelijkheid. Benaderingen (pp. 88-95). Muiderberg: Coutinho.
Pott, H. J. (1991). Wittgenstein, eskimo's en emoties. Kennis en Methode. Tijdschrift voor wetenschapsfilosofie en wetenschapsonderzoek, 15, p. 87-105.
Pott, H.J. (1990). Hermeneutiek en reflexie bij de late Ricoeur. In: De Boer, Th. & Widdershoven, G. (Red.), Hermeneutiek in discussie (p. 95-101). Delft: Eburon.
Pott, H.J., Van der Sluijs, L. & De Wilde, R. (1990). Inleiding. In: Rorty, R., Solidariteit of Objectiviteit (p. 7-19). Amsterdam: Boom.
Pott, H. J. (1990). Natuur, cultuur en emotie. In: Vandenakker, G. (Red.), Congresbundel Filosofiedag 1989 (p. 150-153). Delft: Eburon.
Pott, H.J. (1990). Die Vernunft in der menschlichen Unvernunft. In: Schirmacher, W. (Hg.), Schopenhauer in der Postmoderne (p. 267-274). Wien: Passagen Verlag.
Pott, H.J. (1990). Passies als filosofisch paradigma. VTI-Mededelingen, 25, p. 5-13.
Pott, H.J. (1989). Schopenhauers pessimisme en de theodicee. Wijsgerig Perspectief, 28, 4, p. 104-108.
Pott, H.J. & Frijda, N. (1989). Redelijkheid en Emotie. In: Parret, H. (Red.), In alle redelijkheid (p. 53-72). Amsterdam/Meppel: Boom.
Pott, H.J. (1989). Over de liefde. In: De Jong, L. & Geraedts, F. (Red.), Ergo Cogito II. Een nieuwe stijl van denken (p. 67-82). Groningen: Historische Uitgeverij.
Pott, H.J. (1988). Kunnen computers echt voelen? In: Callebaut, W. & Mostert, P. (Red.), Congresbundel Filosofiedag 1987 (p. 70-76). Delft: Eburon.
Pott, H. J. (1987). Arthur Schopenhauer. In: Bor, J. & Teppema, S. (Red.), 25 eeuwen filosofie (p. 217-222). Meppel: Boom.
Pott, H.J. (1987). Intenties of causaliteit: een vals dilemma in de handelingstheorie. Handelingen. Tijdschrift voor handelingstheoretisch onderzoek, 1, 2, p. 5-19.
Pott, H.J. (1986). Causale intentionaliteit: geen contradictio in terminis. In: Huussen, G. & Woldring, H. (Red.), Werken met wijsbegeerte: een cultuurprobleem (p. 188-194). Delft: Eburon.
Pott, H.J. (1985). Filosofie van de mens- en cultuurwetenschappen, leereenheid 25-30. In: Een inleiding in de filosofie (p. 40-112). Heerlen: Open Universiteit.
Pott, H.J. (1985). Emoties en het lichaam-geest probleem. In: Van Eck, C. & Philipse, H. (Red.), Praesidium Libertatis (p. 70-76). Delft: Eburon.
Pott, H.J. (1985). De rationaliteit van emoties. In: Van Nierop, M. (Red.), Gevoel en emotie (p. 39-62). Delft: Eburon.
Pott, H.J. (1985). De derde ronde in het Erklären-Verstehen debat. In de reader Hermeneutiek, Ideologiekritiek, Rationele Verklaring, samenst. H.J.Pott, Universiteit van Amsterdam: Centrale Interfaculteit.
Pott, H.J., Ihwe, J. & Vos, E. (1982). Nelson Goodman: Worlds made from Words. Semiotics from a nominalistic Point of View. University van Amsterdam: Department of Literature.

3. Recensies & journalistiek:
Pott, H.J., Van Lente, D., e.v.a. (2009). ‘Ontslag Ramadan tast de academische vrijheid aan'. NRC-Handelsblad, 22 augustus, p. 7.
Pott, H.J. (2007, 18 augustus). Het was al op. Bij de dood van Richard Rorty. NRC-Handelsblad, 13.
Pott, H.J. (2006, 1/2 april). Waarheid is een aantrekkelijke constructie. NRC-Handelsblad, Opinie & Debat, 15.
Pott, H.J. (2006), Bijdragen (oorspronkelijk in Trouw) over: De Europese Grondwet, Angst en Media, Geschiedenisonderwijs, De Markt vernietigt de Moraal, Intelligent Design, in: Stein, Y. (red.), Filosofisch Elftal. Nederlandse denkers over de actualiteit. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Pott, H.J. (2006, 14 februari). En nu allemaal even lachen! Reactie op de cartoonoorlog. Website Humanistisch Verbond, www.humanistischverbond.nl
Pott, H.J. (2006). Wat drijft het nieuwe bestuur? Humus 1, 14
Pott, H.J. (2005, 8 juni). Intelligent Design of Evolutie? Bijdrage Het Filosofisch Elftal. Trouw, 11
Pott, H.J. (2005, 28 mei). Stemadvies Grondwet. NRC-Handelsblad,
Pott, H.J. (2005, 1 mei). Europese Grondwet: Ja nee geen mening. De Groene, 24
Pott, H.J.(2005, 9 april). Kernwaarde Gastvrijheid. Laat de vreemdeling zichzelf zijn. NRC-Handelsblad, 13
Pott, H.J. (2005, 25 maart). Overvloed en Onbehagen. Trouw, 9
Pott, H.J. (2004). Recensie van Peter Sloterdijk, Sferen, Amsterdam 2004. Tijdschrift voor Humanistiek, 19 , 83-85. ISSN 1567-7117
Pott, H.J. (2004, 24 april). Recensie van De Correspondentie van Desiderius Erasmus, Brieven 1-141, Rotterdam 2004. NRC-Handelsblad, 36
Pott, H.J. (2004, 10 december). Recensie van Michael Hardt & Antonio Negri, Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, New York/London 2004. NRC-Handelsblad, 31
Pott, H.J. (2003). Zoet is de oorlog voor wie hem niet heeft meegemaakt (Erasmus). Column oktober, website HVB.
Pott, H.J. (2002, 16 augustus). Liefde in steeds kleinere cirkels. Recensie van Martha Nussbaum, Upheavals of Thought.The Intelligence of Emotions. Cambridge UP 2001. NRC-Handelsblad p. 21
Pott, H.J. (2002). Recensie van Bart Vandenabeele, De Bloesem van het Leven. Esthetiek en Ethiek in Schopenhauers filosofie, Leuven 2000. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 94: 4, 316-318
Pott, H.J. (2002, 22 april). Fragment: Arthur Schopenhauer. Trouw, p11
Pott, H.J. (2001, 7 december). De bordjes zijn verhangen. NRC-Handelsblad, p.14
Pott, H.J. (2000, 18 november). Hoeders van het Zijn. Trouw, p.12. Online available: http://www.trouw.nl
Pott, H.J. (1999). Recensie van Duyndam, J., Denken, passie en compassie. Tijdreizen naar gemeenschap. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1, jaargang 91, 68-69
Pott, H.J. (1998, 27 maart). Pantoffelhelden. Recensie van Tallis, R., Enemies of Hope. A Critique of Contemporary Pessimism. NRC-Handelsblad, p. 21
Pott, H.J. (1997). Recensie van Van Reyen, M., Filosoferen over emoties. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2, jaargang 89, p. 172-174
Pott, H.J. (1997, 25 augustus). Recensie van Zizek, S., Schuins beziend. NRC-Handelsblad, p. 23.
Pott, H.J. (1997, 25 mei). Woedend op de wereld. Recensie van Schopenhauer, A., De Wereld als Wil en Voorstelling. NRC-Handelsblad
Pott, H.J. (1997, 4 juli). Recensie van Safranski, R. Schopenhauer und die wildem Jahre der Philosophie. NRC-Handelsblad
Pott, H.J. (1996). Recensie van Goleman. D., Emotional Intelligence. Metropolis M. Tijdschrift over hedendaagse kunst
Pott, H.J. (1995, 23 maart). John Hersey: The Wall. Vrij Nederland
Pott, H.J. (1994). Recensie van De Boer, Th., Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectiviteit. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
Pott, H.J. (1993). Recensie van Spiecker, B., Emoties en morele opvoeding. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 199-201
Pott, H.J. (1993). Recensie van Procee, H., Over de grenzen van culturen. Voorbij universalisme en relativisme. Krisis, tijdschrift voor filosofie, 52, 82-86
Pott, H.J. (1991, 11 oktober). Terug naar de rommel van alledag. Recensie van Nussbaum, M., Love's Knowledge, en dez., Politieke dieren. NRC-Handelsblad,
Pott, H.J. (1991, 22 november). Recensie van Schopenhauer, A., Bespiegelingen over levenswijsheid. NRC-Handelsblad,
Pott, H.J. (1990). Review van Solomon, R., About Love, Meininger, J.V., Vertoog over de liefde, en Suttie, I.D., Origins of Love and Hate. Psychologie en Maatschappij 2, jaargang 14, p. 186-189.
Pott, H.J. (1989). Recensie van Vermazen, B. & Hintikka, M.B. (Red.), Essays on Davidson, Actions and Events. Handelingen. Tijdschrift voor handelingstheoretisch onderzoek 2, 1, 5-19
Pott, H.J. (1988). Recensie van Meysing, M.A.M.M., mens of Machine? Het lichaam-geest probleem in de cognitieve psychologie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1, jaargang 8, p. 70-73.
Pott, H.J. (1988). Recensie van Doorman, M. & Speijer, D., Twee Opstellen over Schopenhauer. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 1, jaargang 80, p. 78-79.
Pott, H.J. (1988). Recensie van De Sousa, R., The Rationality of Emotion. Psychologie en Maatschappij, 4, jaargang 12, p. 41-44.
Pott, H.J. (1987). Review van Ricoeur, P., Temps et recit II en III, en Wijzenbroek, A., Hermeneuse van een literaire structuur: Dostoyevsky's Speler. Forum der Letteren 1, jaargang 28, p. 70-76.
Pott, H.J. (1985). Recensie van Oudemans, Th. & De Jong, R., Over de natuur van mensen. Inleiding in de filosofische antropologie. Contactblad VFO, p. 90-92.
Pott, H.J. (1985, 20 september). 125 jaar pessimisme. NRC-Handelsblad, p. 21.

4. PAPERS & LEZINGEN:
2010
Cognitivism, Componential Definitions and Natural Kinds. conference CERE, University of Lille, 30 mei.
Posthumanisme: de maakbare mens als ideologie, science-fiction en filosofie. ISVW Leusden, 22 april.
Het historisme en zijn vijanden: Nietzsche's Nut en Nadeel van de Geschiedenis voor het Leven, BA-cursus Theorie van de Geschiedenis EUR/FHKW, 9 maart.
Is humor human? Neuro-philosophical perspectives. Research group Culture & Memory UM, 10 februari.
Alleen kunst kan ons redden - Schopenhauers dualisme van empirische en esthetische kennis. Studium Generale UT Enschede, 19 januari.
2009
Toys for Boys: over evolutie, cyborgs en posthumanisten, lezing KIVI Utrecht , serie ‘Nemen de apparaten het over?', 14 oktober.
Plessner's Importance for affective neuroscience, international Plessner conference EUR, 17 september.
Art, evolution and aesthetic emotions in Nietzsche's early work, invited lecture Charles University Prague, 9 juni.
Kunnen ratten lachen? Panksepp, Plessner en het menselijke in de mens, weekend Filosofische Antropologie, ISVW Leusden, 16 mei.
Fahrenheit 451 revisited, symposium filosofisch tijdschrift Krisis, De Balie Amsterdam, 10 april.
2008
Mensen, dieren & emoties. Internationale School voor Wijsbegeerte, weekend conference Het menselijke in de mens, Leusden, 24 mei.
2007
Echte Filosofie. De wereld volgens Oudemans. Conferentie Echte Filosofie, Leiden University / Bert Bakker, Leiden, 28 November.
Aristotle's Rhetoric Revisited. Conference Ancient Science, University College London, 3 November.
Emotion, Evolution, Rationality. Masterclass (6x) VU Amsterdam, september-oktober.
Was Aristoteles een Cognitivist? Invited lecture, stafcolloquium Faculteit Wijsbegeerte VU Amsterdam, 12 september.
Emotion, phantasia and feeling in Aristotle's Rhetoric. Conference on Greek Research, Flinders University, Adelaide, 21 juni.
Conceptualising Emotion. Conference Concepts & Emotions, Dutch Flemish Society for Analytic Philosophy, Antwerpen, 26 april.
Biologie, Emoties & Rationaliteit. Lezing De IJzeren Kring, Kanne, 23 februari.
Where Art and Science Converge. Paper presented on the international symposium Historicide & Reiteration. Innovation in Science, Humanities and the Arts, FASS/UM, Maastricht 10 februari.
Coetzee, Schopenhauer, Lars von Trier. Gast-seminar cursus Het Goede Handelen, Academia Vitae Deventer, 26 januari.
2006
Degraded Icons. Paul McCarthy's ‘Kabouter Buttplug'. MA Cultural Heritage, FASS/UM, Maastricht 18 december.
Dogville (Lars von Trier): Het einde van de mens. Waarom humanisten van honden houden. Lezing Praktikum Filosofie & Film 2006, FdW/EUR, Rotterdam, 8 december.
Moderator ochtendprogramma Binnen en Buiten. Perspectieven in Psychiatrie en Filosofie. Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden, 26 november.
Humanitaire hersteloperaties. Humanisme en emotie. Humanistisch Verbond, afdeling Amsterdam, 29 oktober.
Hoe vrij zijn wij? Sartre over autonomie, emoties en rationaliteit. Humanistisch Verbond, afdeling Walcheren, Middelburg, 8 oktober.
Melancholie en Moderniteit. De cultuurkritiek van Schopenhauer en Nietzsche. Lezing in de MA Sociologie van Kunst en Cultuur, FHKW/EUR, Rotterdam, 5 september.
Neurophilosophy, Cognition and Emotions. 9th International Conference on Philosophy, Psychiatry and the Neurosciences, University of Leiden, 29 juni.
Religie na de dood van Nietzsche. Openingslezing symposium Schaduwen van een dode God, Stichting Socrates/EUR, 12 juni.
De terugkeer van God. Column op het Jubileumfeest van tijdschrift Krisis, Felix Meritis Amsterdam, 30 maart.
Pragmatisme, kunst en wetenschap. Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden, 18 maart.
Waarom religie evolutionair nut heeft. William James over emoties en de 'sick soul'. Lezing onderzoeksgroep MARKS, UM Maastricht, 1 februari.
2005
Only art can save us: Santaclaus and the future of art in the Netherlands. MA Cultural Heritage, Maastricht, 19 december.
Feeling Theory and religious Experience. Rereading William James. International Conference Emotion and Religion, Antwerpen, 19 september.
Love as a Paradigm Case of Emotion. The Cognitive Theory revisited. International Conference Emotions, Others and the Self, Turku/Arbo, Finland, 25 augustus.
Conceptual issues & scientific cultures. Poster International Conference ISRE, Bari, 12 juli.
Kosmopolitisme en het huis van Erasmus. Humanismedag Humanistisch Vredesberaad, Rotterdam 18 juni.
Levensbeschouwing en zingeving in de multiculturele stad. Lezing Stedelijke Adviescommissie Multiculturele Stad, Rotterdam, 18 mei.
Een nieuwe canon? Lezing Humanistisch Verbond Walcheren, Middelburg, 17 april.
Nieuw humanisme. Debat Filosofisch Café Felix & Sofie, Amsterdam, 8 februari.
De wraak van William James: traditie en vernieuwing in het interdisciplinair emotieonderzoek, onderzoeksgroep MARKS, FdCW/UM, 9 januari.
2004
De paradox van het kosmopolitisme. Lezing facultaire onderzoeksdag Globalisering & Identiteit, Faculteit Cultuurwetenschappen UM, 22 december.
De actualiteit van Erasmus. Lezing Humanistisch Verbond Nijmegen, 26 oktober.
Posthuman Futures: Nietzsche on Evolution, Physiology and Radical Aesthetics. Paper XVIth International Congress of Aesthetics, Rio de Janeiro, Brazilië, 22 juli.
Humanisme in postmoderne tijden. Lezing Humanistisch Verbond Brabant, Eindhoven, 18 april.
Sloterdijk en Nietzsche. Lezing Sloterdijk-conferentie over Sferen - de geschiedenis van de mensheid, salon De Balie/SLAA, Amsterdam, 17 april.
De wereld na 9/11. Forumbijdrage n.a.v. Karel van Wolferen, De ondergang van een wereldorde, De Unie, Rotterdam, 11 maart.
Berichten uit het ondergrondse: voorbij de cognitieve theorie? Conferentie Emoties, Instituut voor Wijsbegeerte (ISVW), Leusden, 28 februari.
Zizek: Ideological Antioxidants and Constitutive Otherness. Bijdrage roundtable CLIC, on Lacanian Ideology Critique. Jan van Eyck Academie Maastricht 21 februari.
Ethiek, Verstand en Emoties. Verrijkingscursus Ethiek voor HBO-docenten, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden, 9 januari.
2003
Back to basics? Van Aristoteles naar Darwin en weer terug. Faculteitscolloquium FdWijsbegeerte EUR, Rotterdam, 18 december.
Posthumanisme & het einde van de mens. KU Leuven/Filmhuis Cine Zed Leuven, 8 december.
Zizek leest Agamben. Het naakte bestaan: Agamben-symposium Radboudstichting/Studentenpastoraat EUR, Rotterdam, 24 november.
De maakbare mens. ‘Dit wondere werk', Studium Generale EUR & Erasmus MC, Laurenskerk Rotterdam, 22 oktober.
Nietzsche and the Politics of Art. International conference Nietzsche, Art & Aesthetics, Nietzsche Society, University of Warwick UK, 13 september.
Visies: Kosmopolitisme, terrorisme, geweld. Wereldhumanismedag Utrecht, 25 juni.
Showdown Iraq - de media in oorlog. Universitair platform Irak, UM Maastricht, 19 maart.
Humanisme, kosmopolitisme en terrorisme. In de ban van het geweld? Debatavond Humanistisch Vredesberaad, Rotterdam/Deventer, 13 maart.
2002
Het zwijgen van de goden. Coreferaat bij Didier Pollefeyt, ‘Herhalen, herinneren, vergeten, verzoenen', multi-disciplinaire workshop Geweld, Trauma, Herinnering, CWS/UM Maastricht, 14 december.
Antieke goden, tragische helden, atheïstische religiositeit, Humanistisch Verbond Leeuwarden, 8 december.
Dialectiek van de kwetsbaarheid. Co-referaat bij de Socrateslezing van Annemarie Mol, Universiteit voor Humanistiek Utrecht, 3 december.
Europa en de laatste Intellectueel, Symposium Cultuuromslag, Dispuut Si-tard/Open Universiteit, Bonnefantenmuseum Maastricht, 25 mei.
Alleen kunst kan ons redden - over de rol van kunst in de laat-moderne samenleving. Publiekslezing Humanistisch Verbond Leiden, 16 mei.
Gered door de Kunst: Schopenhauers Wereld als Wil, Idee en Voorstelling. Slotmanifestatie van de Maand van de Filosofie, School voor Wijsbegeerte Leusden, 27 april.
‘Er is geen vrouw die deugt' - Schopenhauer als levenskunstenaar. Bijdrage Schopenhaueravond georganiseerd door SLAA/De Balie, ter gelegenheid van de vertaling van Parerga und Paralipomena, De Balie, Amsterdam, 10 april.
Hypertextuele identiteit: antropologie in cyberspace. Landelijke studiedag Theorieën van de Cultuurwetenschappen/Open Universiteit, Utrecht, 16 maart.
Martha Nussbaum, postmodernisme en emotiecultuur. Lezing in de serie Gevoel en Verstand, Humanistisch Verbond Leeuwarden, 10 maart.
2001
De Wedergeboorte van het Subject uit de Geest van Hypertekst, key note lecture, Vlaams-Nederlandse Filosofiedag, KULeuven/campus Kortrijk, 27 oktober.
‘Weak' Thinking: Intellectuals go to War, bijdrage Gianni Vattimo-symposium, EUR, Rotterdam, 10 oktober.
Multimediale Emoties: van Nietzsche tot Cyberspace, congres Multimedialiteit, Ned. Vereniging voor Esthetica, Amsterdam, 28 september.
Nietzsche on Tragedy and the Multi-Media Experience, XVth International Congress of Aesthetics, Makuhari/Tokyo, 27 augustus.
Rethinking the Cognitive Turn - Objectivity, Reason and the Transformation of the Emotions, conference European Society for the History of the Human Sciences (ESHHS), Trippenhuis Amsterdam, 14 juli.
Emotions, Rationality & Sour Grapes, Erasmus Summer School, EUR, 18 juni.
Chair session Culture & Emotions, conference Feelings and Emotions: The Amsterdam Symposium, Amsterdam, 16 juni.
Paul Ricoeur: Politiek, Trauma en Narratieve identiteit, Studiedag Open Universiteit, Utrecht, 17 maart.
Rediscovering Emotion: Cognitivism, Philosophy and the Subjectivity of Feeling, Staff Colloquium Philosophy, EUR Rotterdam, 1 februari.
De Vrije Wil in het Cyborg tijdperk, lezing in de serie Vrijheid en determinisme, K.L.Poll Stichting, Paradiso Amsterdam, 28 januari.
Postmodern Utopisme, AIO-cursus onderzoeksschool WTMC, cursus Utopisme, postmodernisme, cultuurkritiek, UT, Enschede, 18 januari.
2000
De intellectueel als windvaantje, forum NRC-Handelsblad, Het Intellectuele Klimaat, Felix Meritis Amsterdam, 23 november.
Survival in het mensenpark, Oratie bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Kunst & Samenleving, EUR Rotterdam, 27 oktober.
The Politics of Posthumanism, Crossroads in Cultural Studies, Birmingham UK, 23 juni. Trauma, Geweld en Cultureel geheugen, Aio-cursus Huizinga Instituut, Atelier Psychoanalyse en Cultuurgeschiedenis, UvA Amsterdam, 9 juni.
Richard Rorty: van postmodern naar patriottisch, stafcolloquium FHKW, EUR, 5 juni.
1999
Niet-eigentijdse beschouwingen over de netwerkmaatschappij. Co-referaat bij de Socrateslezing van Harry Kunneman, Levenskunst en burgerschap in een technopolis, Utrecht, 30 november.
Sartre on the Phenomenology of Feelings and Emotions, Staff Colloquium, Department of Philosophy, Haifa University, 22 januari.
Wittgenstein on Expression, Representation and Emotional Experience. Staff Colloquium, Department of Philosophy, Haifa University, 19 januari.
1998
Schopenhauer in Analyse. Studium Generale VU Amsterdam, 12 november.
Aristotle's Fear of Falling. Twentieth World Congress of Philosophy, Boston, 13 augustus. Schopenhauer en de beginjaren van de psychiatrie. Staflezing De Driesprong, Rotterdam, 8 juni.
Filosofie in Cyberspace: Surfen met Vattimo en Zizek. WTMC-conferentie Sociale Cohesie & de Dingen, Universiteit Twente, 14 mei.
Compassie bij Schopenhauer en Nietzsche. Crea/Studium Generale, Amsterdam, 9 maart.
1997
Schopenhauer en de tijdgeest. De Balie/SLAA, Amsterdam, 19 mei.
Memory, Film, and the Philosophy of Trauma, invited paper Aesthetics and Ethics Conference, New School for Social Research, New York, 20 maart.
Emotionele intelligentie en moderne ethiek. Humanistisch Verbond, Amsterdam, 3 maart.
1996
Interdisciplinair onderwijs en het PGO-systeem: Maastrichtse ervaringen. Workshop Onderwijsdag VU, 12 december.
Emotionele Intelligentie, van Stoa tot Star Trek. Studium Generale Universiteit Twente, 21 oktober.
Kunst als kritiek: Adorno, Lyotard en de ethiek van de representatie.Staf colloquium Wijsbegeerte VU-Amsterdam, 11 oktober.
Tragic Dilemma's, or: Philosophy as a Therapy of Passion. International Society for Research on the Emotions (ISRE), Toronto, 15 augustus.
Narrativity, Subjectivity, Trauma. ASCA Course: Methods of Cultural Analysis, Felix Meritis Amsterdam, 16 juli.
Paul Ricoeur, Virginia Woolf and the Concept of Narrative Identity, invited lecture, Eidos-conference: 'Labyrinths of Culture', St. Petersburg, Russia, 11 juli.
1995
Geweld, herinnering en de grenzen van de filosofie. Congres over Trauma en Herinnering, Ver. voor Psychoanalyse en Geschiedenis/Huizinga Instituut Amsterdam, 24 november.
Cultural ldentity, Hybridity and the Politics of Translation. Paper gepresenteerd op Conference Paradigms of Philosophizing, St Petersburg, Rusland, 14 augustus.
The Politics of Non-Representation. Aio-Course on Methods of Cultural Analysis, ASCA Amsterdam, 16 juni.
De ontoereikendheid van Apel's pluralisme. Conferentie Pluralisme, 125-jarig lustrum van de faculteit Wijsbegeerte VU, Amsterdam, 19 mei.
Trauma, politiek, identiteit: over Paul Celan. Congres Subjectiviteit, ASCA/UvA, 13 April.
Rorty, Dickens en de Revolutie. Studium Generale Utrecht, 13 februari.
Emoties tussen Verlichting en Romantiek. Weekendcursus Katholieke Universiteit Brussel, 25 januari, 4 februari, 11 februari.
Schopenhauers esthetica en de moderne melancholie. Crea/Studium Generale UvA , 24 januari.
1994
The Politics of Melancholy - Syberberg's Nostalgia. Semiotics around the World, International Association for Semiotic Studies, University of California, Berkeley USA (16/6)
Postmodernisme, relativisme en de holocaust: Lanzmann versus Spielberg, Tafelstraat 13, Maastricht, 26 mei.
1993
Salman Rushdie en de tragiek van het pluralisme. Thomas More Academie, Tilburg (16/11)
Peirce, James, Rorty: pragmatisme tussen epistemologie en ethiek, Studium Generale Leiden, cyclus: Amerika, oh Amerika, 2 november.
Rorty over kunst en politiek. SLAA/ISELK in de serie Wijsgeren - hedendaagse denkers over literatuur en kunst, De Balie Amsterdam, 25 mei.
1992
Martha Nussbaums narratieve ethiek. Gastcollege in programma Ethiek, Faculteit Gezondheidswetenschappen RL, Maastricht, 29 juni.
Plato over kunst en waarheid. Hotel De Filosoof, Amsterdam, 21 mei.
Asceten, tolken en vertellers: Rorty's midlife-crisis. De Balie, Amsterdam, 10 april.
1991
Wittgenstein, natuur en conventies. Paper gepresenteerd op de studiedag Nederlands Centrum voor Geestelijke Volksgezondheid (NcGv), Utrecht, 6 september.
Aesthetics Revisited: Nelson Goodman on Styles in Science, Art and Philosophy. International Conference on Style in Philosophy and the Arts, University of Amsterdam, 3 april.
1990
Filosofie in 2010. Lezing voor VPRO-radio in de serie De Geleerde Wereld, Nijmegen, 20 juni.
Subjectivity, Morality and the Crisis of Philosophy. Internationaal colloquium The Quest for Man, Erasmus Universiteit Rotterdam, 22 mei.
1989
Natuur, cultuur en emotie. Filosofiedag 1989, RU Utrecht, 21 september.
Hermeneutische filosofie van Dilthey tot Rorty. Fil. Leergang Wetenschap, filosofie en cultuur, Volksuniversiteit Amsterdam, 25 april.
1988
Rivaliserende strategieën: behaviourisme, functionalisme, eliminatief materialisme. Wijsgerige Kring Eindhoven, 20 december.
Ricoeurs 'narrative turn'. Conferentie Hermeneutiek, Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte, 24 november.
Die Vernunft in der menschlichen Unvernunft. Invited paper, gepresenteerd op Schopenhauer-congres van de Poolse vereniging voor filosofie te Gdansk, Polen, 14 november.
Mens of machine?Themadag Algemene Nederlandse Vereniging voor Wijsbegeerte en Vereniging Thomas van Aquino, Utrecht, 29 oktober.
Irrationalität - Affekt - Freiheit. Congres Schopenhauer in unserer Zeit, Internationale Schopenhauer Vereinigung, Hamburg, 25 mei.
Over de liefde. Lezingen in het kader van de Ithaka-cyclus 10 Filosofische Talenten 1988, langs UvA, VU, RUG, EUR, RUU, TU Delft, Universiteit Twente, KUB, januari-mei.
1987
Davidsons bijdrage aan de handelingstheorie. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte, weekendconferentie Vier coryfeeën van hedendaags analytisch filosoferen: Davidson, Goodman, Quine, Putnam, 11 december.
Kunnen computers echt voelen? Emoties in de cognitiewetenschap. Filosofiedag 1987, RL Maastricht, 12 september.
Differentie bij Derrida en Irigaray. Fil. leergang Kennis, waarheid, werkelijkheid, Volksuniversiteit Amsterdam, 21 april.
Donald Davidson over verklaringsniveaus in de menswetenschappen. Onderzoekscolloquium Wetenschapsfilosofie & Logica, RU Groningen, 11 februari.
Natuur en cultuur in wetenschappelijk emotieonderzoek. Onderzoeksinstituut i.o. Emotie & Motivatie, UvA, 21 januari.
1986
Onvolmaakt afscheid van de subjectiviteit. Landelijke conferentie Semiotische benaderingen van het subject, Vereniging voor Semiotiek i.o., UvA, 10 oktober.
Causale intentionaliteit. Filosofiedag 1986, VU Amsterdam, 20 september.
Het moralisme van Iris Murdoch. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte, zomercursus Literatuur en Filosofie, 2 juli.
Foucault, Habermas en het postmodernisme. Fil. leergang Over de moraal, Volksuniversiteit Amsterdam, 15 april.
Van Schopenhauer naar Nietzsche: Rationaliteitskritiek in de 19e eeuw. Leusden, Internationale School voor Wijsbegeerte, weekendconferentie Schopenhauer en Nietzsche: bondgenoten of antagonisten?, 5 april.
1985
Emoties en het lichaam-geest probleem. Filosofiedag 1985, RU Leiden, 21 september.
Het wilde denken: over Lévi-Strauss. Fil. leergang Ik en de anderen, Volksuniversiteit Amsterdam, 5 maart.

5. Vertalingen:
-(met Yolande Jansen) 'De techniek getuigt niet' -vertaling van een tv-interview met Jacques Derrida, in B.Stiegler, Echographies de la television, Paris 1996, in Krisis, tijdschrift voor filosofie nr. 72, 1998
-(met Liesbeth van der Sluijs en Rein de Wilde) vertaling van Richard Rorty: Solidarität oder Objektivität, Rec1am 1988, verschenen bij Boom Meppel, Amsterdam 1990, onder de titel Solidariteit of Objectiviteit.
-(met Douwe Draaisma en Rein de Wilde) vertaling van Ian Hacking's 'Philosophers ofthe Experiment' in: Draaisma & De Wilde (red.), Het Experiment. Thema-nummer van Kennis & Methode, Boom, Meppel/Amsterdam 1989, p. 11-28.
-Vertaling en annotatie van Arthur Schopenhauer, Welt und Mensch, Rec1am 1976, verschenen bij Boom Meppel, Amsterdam 1981, tweede druk 1986, onder de titel De wereld een hel.
-(met Liesbeth van der Sluijs) vertaling van The Boston Feminist Health Book Collective Inc.: Our Bodies, Our Selv es, Boston 1971, verschenen bij Bert Bakker 1975, onder de titel Het Lijf-boek voor Vrouwen. Zeventiende druk mei 1980.

6. Promotiebegeleiding/beoordeling:
Lid van de beoordelings- en/of promotiecommissie van:
Laurens Landeweerd, Reconstruction of the Self. Problems of Choice, Fate and Justification in the Eugenics-debate. Promotie UM 19 februari 2009, promotores prof dr. R. Vos, prof. dr. R. ter Meulen.
Elke Müller, Tijdreizen in de grot. Virtualiteit en lichamelijkheid van panorama tot CAVE. Promotie EUR 16 april 2008, promotor prof. dr. J. de Mul.
J. Ndaya Tshiteku e/v Duran, Prendre le Bic. Le Combat Spirituel congolais et les transformations sociales. Promotie EUR 8 januari 2008, promotores prof.dr. W. van Beek, prof. dr. W. van Binsbergen.
Awee Prins, Uit Verveling. Promotie EUR 16 februari 2007, promotor prof. dr. J. de Mul.
Christian Gruenler, Quo Vadis Homo Sapiens? Ethical Positions concerning Genetic Enhancement of the Human Brain. Promotie Universiteit voor Humanistiek, 30 oktober 2007, promotores prof. dr. P. Derkx, prof. dr. A. Smaling, prof. dr. B. Grothe.
Andre Nusselder, Interface Fantasy. A Lacanian Cyborg Ontology. Promotie EUR 16 november 2006, promotor prof. dr. J. de Mul.
Christiane Seidel, Persons, Self-Conceptions and Self Self Relations. Promotie EUR, 23 maart 2006, promotores prof. L. Rudder Baker, prof. dr. J. de Mul.
Hadewych van Kampen, Heideggers Dasein en de mechanica van de levende natuur. Promotie Universiteit Leiden, 20 april 2005, promotor prof. dr. W. Oudemans.
Monica Soeting, Tussen Wet en Werkelijkheid. Euthanasie in het licht van een roman van W.J.Otten en de filosofie van M. Merleau-Ponty. Promotie UM, 28 april 2005, promotores prof. dr. G. Widdershoven, prof. dr. W. Kusters.
Sytze Steenstra, We are the Noise between Stations. An exploration of David Byrne's work, conceptual background, and poetics. Promotie UM 6 juni 2003, promotores prof. dr. J. de Mul, prof. dr. G. Widdershoven.
(tweede promotor van) Guido Goossens, Verloren Zonsondergangen. Kunstpolitieke theorievorming in het werk van Hans Jürgen Syberberg (promotie 28 mei 2003, bekroond met de Erasmus Studieprijs 2004), eerste promotor prof. dr. A. Labrie.
Stine Jensen, Waarom Vrouwen van Apen houden. Een liefdesgeschiedenis in cultuur en wetenschap. Promotie UM, 13 september 2002, promotores prof.dr. W. Kusters, prof. dr. J. van Dijck.
Maurizio Salvi, Rationalising Individuality. The notion of individuality in biology, philosophy, bioethics. Promotie UM, 18 januari 2002, promotor prof. dr. R. ter Meulen.
Marcel Cobussen, Deconstruction in Music. Promotie EUR 2002, promotores prof. dr. T. Bevers, prof. dr. R. de Groot.
Heidi Muijen, Metafoor tussen Magie en Methode. Narratief leren in organisaties en therapie. Promotie UM 2001, promotor prof. dr. G. Widdershoven.
Thera Rasing, The bush burned, the stones remained: Initiation Rites in the context of Globalization and Catholicism in urban Zambia. Promotie EUR 2001, promotor prof.dr. W van Binsbergen.
Gerda Sengers, Vrouwen en demonen, Zar en Korangenezing in hedendaags Egypte. Promotie EUR 2000, promotor prof. dr. W. van Binsbergen.
Jan-Hendrik Bakker, Tijd van Lezen. Transformaties van de literaire ruimte. Promotie EUR 2000, promotor prof. dr. J. de Mul.
Bart Vandenabeelen, De bloesem van het leven. Esthetiek en Ethiek in Arthur Schopenhauers filosofie. Promotie KU Leuven 2000, promotor prof. dr. H. Parret.