leerstoelen
Rijksuniversiteit Groningen

VACATURE

Bijzondere leeropdracht: 'Professionele Ethiek, vanuit humanistisch perspectief' (Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap + Faculteit der Wijsbegeerte).