socrates
Universiteit Tilburg


De twee eerste van de onderstaande redes werden uitgesproken bij de Universiteit Maastricht, in het kader van de Socrates-leerstoel 'Humanistische visies op mens en computer', die vooraf ging aan de voormalige Socrates-leerstoel bij de Universiteit van Tilburg op het gebied van 'Humanistische visies op de elektronische samenleving' (sinds 2009).

Oratie prof. dr. Henk Visser: Wetenschappelijk Humanisme

Afscheidsrede prof. dr. Henk Visser: De ivoren troon van de vrije wetenschap

Oratie prof. dr. Myriam Diocaretz: The Human (,) The Digital: Being in the 21st Century