socrates
Universiteit Twente

VACATURE

Bijzondere leeropdracht: 'Politieke filosofie en ethiek, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke en ethische vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving' (Faculteit der Gedragswetenschappen).