Overzicht leerstoelen stichting Socrates

Vrije Universiteit Amsterdam (Faculteit der Godgeleerdheid)
terug naar boven

Leeropdracht: Humanisme in relatie tot religie en seculariteit (sinds 2011)

Docent: prof. dr. Yolande Jansen, sinds 1-9-2012.
- omvang van de functie: 20% van de werktijd.
- benoemd voor vier jaren.
- mogelijke herbenoeming per 1-9-2020.
- eerder herbenoemd: 1-9-2016.
- bereikbaar via 020-5254525;
Oratie: 28-11-2013, getiteld 'Bedrieglijk prisma - Voorbij de tegenstelling tussen religie en seculariteit'.

Samenstelling Commissie van Toezicht: dr. B.E. van Vucht Tijssen (vz), prof. dr. W.L. van der Merwe en prof. dr. M.A. Smalbrugge.
Universiteit van Amsterdam (Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen)
terug naar boven

Leeropdracht: 'Social Theory, Humanism and Materialities' (sinds 2008).

Docent: prof. dr. Jeannette Pols, sinds 1-9-2012.  
- omvang van de functie: 20% van de werktijd.
- benoemd voor vijf jaren.
- mogelijke herbenoeming per 1-9-2017.
- eerder herbenoemd: n.v.t.
- bereikbaar via 020-5667957;
Oratie: 27-9-2013, getiteld 'De chronificering van het ziek zijn - Empirische ethiek in de zorg'.

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. R.C. Pool (vz), prof. dr. A. Mol en dr. L. van Vucht Tijssen.

Voorgeschiedenis.
Van 15-12-2008 tot 1-7-2010 werd deze bijzondere leerstoel bezet door prof. dr. A. Mol, voor 20 % van de werktijd. Eerder was bij de Universiteit van Amsterdam een bijzondere leerstoel vanwege de stichting Socrates gevestigd bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica op het gebied van 'Filosofie en ethiek in de levenswetenschappen, vanuit humanistisch perspectief' (sinds 2002). Deze werd van 15-9-2009 tot 1-7-2011 bezet door prof. dr. T. Swierstra. Eerder werd de bijzondere leerstoel van 15-10-2003 tot 15-10-2008 bezet door prof. dr. J. Braeckman, die op 17-2-2006 zijn oratie, getiteld 'Van evolutietheorie tot zingeving. Een humanistisch perspectief', hield.
Deze Socrates-leerstoel was een vervolg op de eerdere Socrates-leerstoel bij de Universiteit van Amsterdam op het gebied van 'Ethische aspecten van de gezondheidszorg, in relatie met de humanistische levens- en wereldbeschouwing'. Deze eerdere Amsterdamse Socrates-leerstoel werd bezet door prof. dr. G.A. den Hartogh (1992-1995, oratie: 24-9-1993) en prof. dr. T. van Willigenburg (1996-1999, oratie: 5-11-1996).
Technische Universiteit Eindhoven 
terug naar boven

Leeropdracht: ‘Filosofie en Techniek vanuit Humanistisch Perspectief' (sinds 2000).

Docent: prof. dr. E. Kingma, sinds 1-1-2011.
- omvang van de functie: 20 % van de werktijd.
- herbenoemd per 1-1-2014.
- mogelijke herbenoeming per 1-1-2019.
Oratie: 21-9-2012, getiteld 'Health and Health Promotion'.

Bereikbaar via:

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. ir. A. Meijers en prof. dr. H.J. van den Herik.

Voorganger:
Van 1-9-2001 tot 1-9-2009 werd dit bijzonder hoogleraarschap vervuld door prof. dr. K. Horstman. Zij hield haar oratie getiteld 'Nooit meer ziek. Publieke en professionele verantwoordelijkheid voor bio-medical engineering' op 15-11-2002.
Technische Universiteit Delft 
terug naar boven

Leeropdracht: 'Wijsbegeerte, in het bijzonder in verband met de humanistische levens- en wereldbeschouwing' (sinds 1951).

VACATURE
- omvang van de functie: 20% van de werktijd.
- benoeming voor drie jaren.

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. J. van den Hoven en prof. dr. J. van den Herik.

Voorgeschiedenis.
Eerdere Delftse Socrates-hoogleraren waren prof. dr. L. van der Wal (1951-1966, oratie: 1952), prof. dr. W. van Dooren (1966-1993, oratie: 19-10-1966), prof. mr. dr. P. Cliteur (1994-2003, oratie: 1-11-1995) en prof. dr. M. J. van den Hoven (2004-2006, oratie: 1-4-2005), prof. dr. ir. P.P. Verbeek (2010-2013).
Rijksuniversiteit Groningen
terug naar boven

Leeropdracht: 'Professionele Ethiek, vanuit humanistisch perspectief' (sinds 2003).

VACATURE
- omvang van de functie: 10 % van de werktijd.
- benoeming voor 5 jaren.

Samenstelling Commissie van Toezicht: vacatures.

Voorgeschiedenis.
Prof. mr. dr. A.R. Mackor vervulde dit Socrates-hoogleraarschap van 2004-2014. Op 1-11-2005 hield zij haar oratie, getiteld 'Te meten, of niet te meten: dat is de vraag'. Deze bijzondere leerstoel is een vervolg op de eerdere Socrates-leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van 'Ethiek van de zorg, vanuit humanistisch perspectief' (sinds 1994), die bezet werd door prof. dr. M. Verkerk (1995-2002, oratie: 21-11-1995).
Universiteit Twente 
terug naar boven

Leeropdracht: 'Politieke filosofie en ethiek, in het bijzonder de humanistische bezinning op politiek-maatschappelijke en ethische vraagstukken als gevolg van de invloed van techniek en technologie op de samenleving' (sinds 1989).

VACATURE
- omvang van de functie: 20 % van de werktijd.
- benoeming voor 3 jaren.

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. ir. P.P. Verbeek en dr. L. van Vucht Tijssen.
 
Voorgeschiedenis.
Prof. dr. S. Roeser vervulde dit Socrates-hoogleraarschap bij de Universtieit Twente van 2010 tot 2013. Zij hield haar oratie met als titel 'Morele emoties en risicopolitiek' op 1-12-2011. Deze bijzondere leerstoel werd van 15-8-1996 tot 15-12-2008 bezet door prof. dr. A. Mol, die op 13-11-1997 haar oratie, getiteld 'Wat is kiezen? Een empirisch-filosofische verkenning', hield. Deze bijzondere leerstoel werd - met een andere leeropdracht - ingesteld in 1989. Voorganger: prof. dr. J. de Beus (1991-1995, oratie: 22-10-1992, getiteld 'Economische gelijkheid en het goede leven').
Erasmus Universiteit Rotterdam 
terug naar boven

Leeropdracht: 'Kunst en samenleving in humanistisch perspectief, in het bijzonder de geschiedenis en actuele vormen van cultuurkritiek en cultuurpolitiek' (sinds 1991).

Docent: prof. dr. H. Pott, sinds 15-9-1999.
- omvang van de functie: 20 % van de werktijd.
- benoemd voor 4 jaren.
- eerder herbenoemd: 15-9-2003; 15-9-2007; 15-9-2011; 15-9-2015.
- emeritaat: 8-5-2018.
- bereikbaar via: 043-3883327;
Oratie: 27-10-2000, getiteld 'Survival in het mensenpark. Over kunst, cyborgs en posthumanisme'.

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. H.J. van den Herik (vz), prof. dr. D. Douwes en prof. dr. F. van der Duijn Schouten.

Voorganger:
Prof. drs. A. J. van der Staay (1993-1999, oratie: 14-4-1994, titel: 'De les van Plantijn').
Universiteit Leiden 
terug naar boven

Leeropdracht: 'Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme' (sinds 1964).

VACATURE

Omvang van de functie: 20 % van de werktijd.

Samenstelling Commissie van Toezicht: dr. L. van Vucht Tijssen, prof. dr. G. Sundholm en prof. dr. F. de Haas.

Voorgeschiedenis:
Prof. dr. J. van Praag (1964-1980, oratie: 21-5-1965), prof. dr. M. Fresco (1980-1990, oratie: 13-3-1981), prof. dr. M. van Nierop (1990-1993, oratie: 27-9-1991), prof. dr. F. Jacobs (1994-2000) en prof. dr. J. Bransen (2000-2003, oratie: 9-11-2001). Van 15-4-2004 tot 1-1-2010 vervulde prof. dr. B. Roessler dit bijzonder hoogleraarschap in Leiden. Prof. dr. M. Sie vervulde het Leidse Socrates-hoogleraarschap van 1-1-2012 tot 1-1-2017 (oratie: 15-2-2013).
Wageningen Universiteit 
terug naar boven

Leeropdracht: 'Humanistische wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen mens en natuur' (sinds 1986).

Docent: prof. dr. C. van der Weele, sinds 1-9-2011.
- omvang van de functie: 20 % van de werktijd.
- benoemd voor vijf jaren.
- herbenoemd per 1-9-2016, tot 1-9-2021.
- bereikbaar via 06-10788779;
Oratie: 17-1-2013, getiteld: 'Willen Weten wel/niet | vlees/kweekvlees'.

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. A. Mol (vz), prof. dr. M. Verweij en prof.dr. G. Spaargaren.

Voorgeschiedenis.
Van 1-9-2004 tot 1-9-2009 vervulde prof. dr. M.L.J. Wissenburg dit bijzonder hoogleraarschap. Hij hield zijn oratie, getiteld  'Mens, natuur en onderwerping. Een humanistisch perspectief op de intrinsieke waarde van de natuur', op 24-3-2005. Eerdere voorgangers waren prof. dr. H. Achterhuis (1988-1991, oratie: 29-3-1990) en prof. dr. W. Achterberg (1991-2002, oratie: 5-11-1992).
Universiteit voor Humanistiek  
terug naar boven

Leeropdracht: 'International Humanism and the Art of Living' (sinds 2015).

Docent: prof. dr. A.Swinnen, sinds 1-10-2016.
- omvang van de functie: 20 % van de werktijd.
- benoemd voor vijf jaren.
- mogelijke herbennoeming per 1-10-2021.
- eerder herbenoemd: n.v.t.
- bereikbaar via: 043-8515528 / 06-53946136;

Samenstelling Commissie van Toezicht:
prof. dr. J. Duyndam (vz), prof. dr. J. van den Herik en prof. dr. A. Machielse.

Voorgeschiedenis.
Van 15-4-2010 tot 15-4-2015 was bij de Universiteit voor Humanistiek een Socrates-leerstoel gevestigd op het gebied van 'Wijsbegeerte, in het bijzonder met betrekking tot humanisme, mensbeeld en geestelijke weerbaarheid'. Deze werd bezet door prof. dr. J. Duyndam, die op 9-11-2011 zijn oratie, getiteld 'De Liefde van Alcestis; over relationele weerbaarheid en hermeneutische levensbeschouwing', hield.
Van 1-9-2002 tot 1-7-2010 was bij de Universiteit voor Humanistiek een Socrates-leerstoel gevestigd op het gebied van ‘Humanisme en islam, in het bijzonder met betrekking tot mensenrechten, burgerschap en samenleving' (Ibn Rushd-leerstoel). Deze werd bezet door prof. dr. N.H. Abu Zayd, die op 27-5-2004 zijn oratie, getiteld 'Rethinking the Qur'an: Towards a Humanistic Hermeneutics', hield.
Universiteit Maastricht 
terug naar boven

Leeropdracht: 'Filosofie van duurzame ontwikkeling, vanuit een humanistisch perspectief' (sinds 2008).

Docent: prof. dr. M. Davidson, sinds 1-8-2015.
- omvang van de functie: 20% van de werktijd.
- benoemd voor vijf jaren.
- mogelijke herbenoeming per 1-8-2020.
- eerder herbenoemd: n.v.t.
- bereikbaar via 020-5257379;

Samenstelling Commissie van Toezicht: prof. dr. M. Wissenburg (vz), prof. dr. P. Martens, prof. dr. F. Palm, prof. dr. H. Pott en prof. dr. M. Verweij.

Voorgeschiedenis.
Deze bijzondere leerstoel vanwege de stichting Socrates werd in september 2008 gevestigd bij het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development (ICIS) binnen de Faculty of Humanities and Sciences van de Universiteit Maastricht. Van 1-2-2010 tot 1-9-2014 werd deze bijzondere leerstoel bezet door prof. dr. ir. H. van Lente die op 12-11-2010 zijn oratie, getiteld 'De maakbare behoefte: naar een filosofie van duurzame ontwikkeling', hield.
Universiteit van Tilburg
terug naar boven

Leeropdracht: 'Humanistische visies op de elektronische samenleving' (sinds 2009).

VACATURE
- omvang van de functie: 20 % van de werktijd.
- benoeming voor vijf jaren.

Voorgeschiedenis.
Deze bijzondere leerstoel was van 1989 tot 2009 gevestigd bij de Universiteit Maastricht. Tot december 2004 had deze bijzondere leerstoel als leeropdracht: 'Humanistische visies op mens en computer', met als docent prof. dr. H. Visser (sinds 15-2-1991, oratie: 6-12-1991, afscheidsrede: 10-12-2004). Prof. Visser is in 2004 met emeritaat gegaan. Van 1-10-2007 tot 1-1-2009 vervulde prof. dr. M. Diocaretz dit Maastrichtse Socrates-hoogleraarschap. Van 2009-2013 was prof. dr. M. Diocaretz Socrates-hoogleraar bij de Universiteit van Tilburg, waar zij op 18-6-2010 haar oratie 'The Human (,) the Digital: Being in the 21st Century' hield.
Universiteit Utrecht
terug naar boven

Leeropdracht: 'Politieke en culturele reconstructie vanuit humanistisch perspectief' (sinds 2004).

VACATURE
- omvang van de functie: 10 % van de werktijd.

Voorgeschiedenis.
Deze bijzondere leerstoel werd van 1-7-2005 tot 1-7-2010 bezet door prof. dr. B. de Graaff die op 3-4-2006 zijn oratie hield, getiteld 'Op de klippen of door de vaargeul? De omgang van de historicus met (genocidaal) slachtofferschap'. Deze bijzondere leerstoel is een vervolg op de eerdere Socrates-leerstoel op het gebied van 'Sociale en culturele aspecten van het humanisme' (1980-1995), als voortzetting van een bijzonder lectoraat (1972-1980) en daarna een vervolg op de bijzondere leerstoel op het gebied van 'Humanisme, in het bijzonder welzijn' (1995-2002). Dit bijzonder lectoraat en hoogleraarschap werd vervuld door achtereenvolgens prof. dr. A. Wichers (1972-1985) en prof. dr. R. Tielman (1987-1995, oratie: 4-11-1987). In 1995 werd de leeropdracht voor de Utrechtse Socrates-leerstoel veranderd in: 'Humanisme, in het bijzonder welzijn', met als docent tot 2002: prof. dr. R. Veenhoven, sinds 1-12-1995 (oratie: 22-11-1996).
Open Universiteit 
terug naar boven

Als equivalent van een bijzondere leerstoel heeft de stichting Socrates samen met levensbeschouwelijke zuster-instellingen een schriftelijke leergang 'Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven' gerealiseerd bij de Open Universiteit te Heerlen.
Prof. dr. A. Mol treedt, als opvolger van prof. dr. W. van Dooren, prof. mr. dr. P. Cliteur en prof. dr. H. Visser, sinds 1-12-2004 bij deze cursus op als referent namens de stichting Socrates.