lezingen
Socrateslezingen

Onder auspiciën van de stichting Socrates werden tussen 1983 en 2003 negentien Socrateslezingen georganiseerd:

Eerste Socrateslezing in 1983 door Piet Thoenes *
Tweede Socrateslezing in 1985 door Iteke Weeda
Derde Socrateslezing in 1986 door Jaap Kruithof *
Vierde Socrateslezing in 1987 door Jan Glastra van Loon
Vijfde Socrateslezing in 1988 door Arie den Broeder
Zesde Scorateslezing in 1989 door Greetje den Ouden-Dekkers
Zevende Scorateslezing in 1990 door Rob Tielman
Achtste Scorateslezing in 1991 door Trudy van Asperen
Negende Scorateslezing in 1992 door Hans Achterhuis
Tiende Socrateslezing in 1993 door Rosi Braidotti
Elfde Socrateslezing in 1994 door Cornelis Verhoeven
Twaalfde Scorateslezing in 1995 door Jo Groebel
Dertiende Scorateslezing in 1996 door Cox Habbema *
Veertiende Scorateslezing in 1997 door Anil Ramdas
Vijftiende Scorateslezing in 1998 door Jan Willem Duyvendak
Zestiende Scorateslezing in 1999 door Harry Kunneman
Zeventiende Scorateslezing in 2001 door Annelies van Heijst
Achttiende Scorateslezing in 2001 door Arjo Klamer
Negentiende Socrateslezing in 2002 door Annemarie Mol

* tekst niet beschikbaar